Stichting & ANBI

UNITED013 is een evenement van de Stichting CET (Culturele Evenementen Tilburg).
Gevestigd te Tilburg, Domein 36 5046PZ.
KvK-nummer: 71306609
RSIN:  858663107

We hebben een Culturele ANBI-Status.*

UNITED013 steunt op 3 pijlers; Connect, Celebrate and Inspire. We richten ons op jongeren en studenten. Met onze evenementen willen we uiting geven aan het christelijk geloof door middel van muziek, beeld en andere culturele en kunstzinnige vormen.

>> Meer over onze visie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

VoorzitterRuud Hoevenaar
SecretarisEloïse Wisse
PenningmeesterElso Venema
Overige bestuursledenEr zijn op dit moment nog geen overige bestuursleden

Het bestuur komt minstens eenmaal per kwartaal bijeen om events te organiseren en de algemene gang van zaken te bespreken. Van deze besprekingen worden schriftelijke verslagen gemaakt en gearchiveerd. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

De benodigde gelden worden verkregen uit giften van particulieren en bedrijven die de stichting een warm hart toedragen. Daarnaast wordt na de events de bezoekers de gelegenheid gegeven een vrijwillige bijdrage te geven in de vorm van een donatie in de collectebus bij de bar. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester.

Eenmaal per jaar wordt de staat van baten en lasten gecontroleerd door de bestuursleden en gepubliceerd op de site van UNITED013. Het vermogen wordt besteed aan voornamelijk het inhuren van goede, voor jongeren aansprekende sprekers, zaalhuur, inhuur van licht/geluid en andere belangrijke onderdelen van het programma. Daarnaast wordt een deel van het vermogen besteed aan diverse aanschaffingen zoals promotiemateriaal, advertenties, e.d.

* Je kunt ons vinden door te zoeken op "UNITED013" in de database van de >> Belastingdienst <<

Jaarverslag 2018Downloaden
Jaarverslag 2019Downloaden
insta-kerst-united013

Wij vertellen het kerstverhaal aan de hand van Instagram posts en stories. Hoe vet is dat? Precies! Daar wil je bij zijn en dat kan. Op 15 december om 19:30u starten we in het Klasse Theater in Tilburg